Reklamos gamybos darbai:

Reikia pagalbos? Klauskite  +370 69999465, sales@sineco.lt

Reklaminės iškabos (lauko ir vidaus reklama), reklamos derinimas.

  1. Aliuminės  tūrinės raidės,
  2. Tūrinės raidės ;
  3. Šviesdežės;
  4. Iškabos;
  5. Logotipai;
  6. Reklama ant automobilių.

REKLAMOS DERINIMAS – viena iš paslaugų, kurią mes atliekame. Galime paruošti reklamos projektą, jį suderinti ir gauti leidimus iš reikiamų institucijų.

Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 dieną isigaliojo  reklamos įstatymas, kuriame numatyta sugriežtinta atsakomybė už iškabas, pakabintas neturint leidimo iš savivaldybių ir kitų atsakingų institucijų. Plačiau http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=447282&p_query=&p_tr2=2

Reikia pagalbos? Klauskite  +370 69999465, sales@sineco.lt